Update KC LEEF februari/maart 2023

Voor de teamleden en leerlingen van KC LEEF zijn de eerste weken na de carnavalsvakantie voorbijgevlogen. We 'praten' jullie dan ook graag bij over wat we in deze periode zoal hebben gedaan!

Schoolbreed:

De afgelopen weken hebben de kinderen van KC LEEF zich ingezet om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit hebben ze gedaan middels het ophalen en inleveren van lege flessen. Super gedaan, kanjers!

In november is, na een heuse campagnestrijd, weer een leerlingenraad samengesteld. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 nemen zitting in deze raad. Juffrouw Floor leidt deze overlegmomenten. Inmiddels hebben zij al drie keer vergaderd en zijn er serieuze onderwerpen op tafel gekomen waar de leerlingenraad zich hard voor wil maken. Daar waar bij de eerste brainstormsessie veel verschillende onderwerpen de revue passeerden, hebben we nu onze focus gericht op de onderwerpen 'verkeer' en 'pesten'. Voor beide onderwerpen hebben we een centrale vraag gesteld.

Verkeer: Hoe kunnen we zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom school?

Pesten: Op welke manier kunnen we pestgedrag in de klas/op school laten stoppen?

Tijdens de vergaderingen onderzoeken we mogelijkheden om een zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op die centrale vraag en werken we een stappenplan uit. Op Isy zal er na iedere vergadering een klein verslag komen en alle leden van de leerlingenraad vertellen in de klas kort wat er in de vergadering is besproken.

Tips en ideeën zijn altijd welkom. Deze kunnen in de zelfgemaakte ideeëndozen die in/bij de klas staan worden gestopt.

De leerkrachten maken in iedere bouw gebruik van bordsessies. Kort samengevat is dit een methode van werken waarmee er a.d.h.v. een bord met doelen, acties en afspraken effectief en doelgericht wordt overlegd en gewerkt. De afspraken worden vastgelegd en er worden doelen gesteld voor de komende periode. Misschien heeft uw kind het er al eens over gehad, want sinds kort maken ook steeds meer leerkrachten hier met hun leerlingen in de klas gebruik van. Tot dusver merken we dat kinderen steeds beter worden in successen en verbeterpunten benoemen (voor zichzelf en voor de klas) en dat we afspraken samen nakomen. Wordt vervolgd!

Het nieuwe schoolplan van KC LEEF is in aankomst. De gesprekken met teamleden en de Medezeggenschapsraad hebben plaatsgevonden en al deze input wordt gebruikt om dit plan binnenkort af te ronden en te communiceren naar alle ouders. Houd hiervoor Isy in de gaten!

Zoals onlangs aangekondigd op Isy, zullen we binnenkort de tevredenheidspeilingen gaan afnemen onder de teamleden en leerlingen. Ook gaan we jullie als ouders vragen om deze vragenlijst in te vullen, zodat we weten waar we als school al goed in zijn en waar we nog aan kunnen werken. Dit is dus ook nog goede input voor het af te ronden schoolplan! Allemaal invullen graag! 😊

Tijdens de studiedag van 29 maart jl. zijn we als team aan de slag gegaan met twee schoolverbeterplannen: het versterken van het didactisch handelen en versterken van de verbetercultuur. De ochtend stond in het teken van het geven van een goede instructie en hoe we beter tegemoet kunnen komen aan alle verschillen tussen de kinderen, ook wel differentiatie genoemd.  

In de middag hebben we als team gekeken naar de conclusies vanuit de analyse op schoolniveau (de resultaten van de CITO-toetsen in januari/februari) en hebben we, door middel van een vragenlijst, onderzocht of we goed samenwerken om het iedere dag een beetje beter te doen. Ook hebben we weer verder gebrainstormd over de organisatie voor het nieuwe schooljaar. Hier volgt op termijn meer communicatie over.


Ook de leerkrachten en leerlingen hebben een uitgebreide update voor jullie:

Groepen 1/2:

Na de carnavalsvakantie zijn we in de kleutergroepen begonnen met het thema ‘Kikker en zijn vriendjes’. We hebben al veel verhalen voorgelezen over Kikker en zijn avonturen. Ook hebben de kinderen al heel veel gekleurd en geknutseld over kikker. Vorige week hebben we het verhaal voorgelezen van Kikker is verliefd. Dit verhaal kunnen de kinderen nu ook naspelen in de hoeken. Daar staat het échte huis van kikker. En dat doen onze kanjers al supergoed! 

Ondertussen zijn de kleutergroepen naar de Boebadoefarm gegaan (groep 1-2A gaat maandag pas, maar dat maakt niet zoveel uit 😊), waar ze koeien, kalfjes, varkens, konijnen, kippen en paarden mochten knuffelen en aaien. Er waren ook kinderen die zelfs op een paard durfden te rijden. En natuurlijk vonden de kinderen het heel tof om te mogen skelteren in het parcours en lekker te graven in de zandbak. Het was een leerzaam en geslaagd uitje! 

Groep 3:

Vrijdag 17 maart stond er begrijpend lezen op het programma. Omdat het deze dag Nationale Pannenkoekendag was, kregen de kinderen een leesblad over een pannenkoek.

Er stonden allemaal opdrachten op het blad. Ze kwamen er al gauw achter, dat ze de opdrachten alleen maar met een echte pannenkoek konden doen. Dus....kreeg iedereen een warme pannenkoek en gingen ze in tweetallen de opdrachten lezen en uitvoeren.

Wat een feest! Het was een groot (en lekker) succes!!

Ook hebben we gekeken en geluisterd naar het pannenkoeklied (Dat swingt de pan uit: het Nationale Pannenkoeklied! - YouTube)

Hoe leuk is lezen!

Groepen 4/5:

De afgelopen weken zijn we met het thema 'Amerika' bezig geweest. We hebben met de groepen 4/5 informatie opgezocht over de grizzlybeer en dit ook verwerkt. Kinderen hebben een mindmap gemaakt over alles wat ze geleerd hebben. 

Verder zijn we in de groepen 4/5 veel gaan oefenen met de tafeltjes. Veel kinderen in groep 4 hebben de tafels van 1,2 en 10 al gehaald. Bij groep 5 zijn we alle tafels aan het herhalen. Tijdens de taallessen hebben we geleerd wat een onderwerp is en in groep 5 kunnen we deze ook afstemmen op het werkwoord. Groep 5 kan nu een werkwoord ombuigen naar de ik-vorm. Talententijd is alweer bijna voorbij voor dit blok. We zijn bezig geweest met bouwen, programmeren van de Bee-Bot, Mondriaanse kunst en programmeren met Lego. Kinderen vonden dit heel leuk en ook voor de komende periode staan er weer leuke workshops klaar. 

Groep 4/5a is tijdens de wekelijkse bordsessie bezig om het voetballen in de pauze fijner voor iedereen te laten verlopen. 

Groep 4/5b is tijdens de wekelijkse bordsessie gaan kijken hoe ze het onderling gezelliger konden krijgen op school en op het schoolplein. Hier hebben we als klas grote stappen in gemaakt en samen hebben we ervoor gezorgd dat het gezelliger is in de klas. 

Groep 6/7a:

Na de carnavalsvakantie begonnen we met het project van Willem Van Oranje voor het vak wereldoriëntatie. De meester vertelt ons dan over Willem en hoe hij is vermoord. Daarna hadden we het over Nieuw-Zeeland en Australië. De meester liet ons ook filmpjes zien over de Haka (een dans) en hebben we die in de klas gedaan. Met spelling hebben we het over werkwoorden, de klas vindt het nog een beetje lastig, maar we doen ons best. Met rekenen hebben we het over veel dingen, zoals: staartdelingen, keersommen en verhaaltjessommen. Nu hebben we het over de zeeën en rivieren en maken we daar en kwartetspelletje over. Gisteren (donderdag) hebben we de verjaardag van meester Rob gevierd en heeft Anne een heerlijke cake gebakken voor de hele klas.

Groetjes van Anne en de rest van groep 6/7a!

Groep 6/7b:

We hebben met wereldoriëntatie verschillende onderwerpen gehad; Willem van Oranje, tropisch regenwoud, Nieuw-Zeeland en Australië. We zijn nu in groepjes van vier een presentatie aan het maken over Nieuw-Zeeland en Australië.

Met rekenen hadden we draadloos programmeren met bekertjes, dit was heel leuk want het was gewoon en keer iets anders dan de hele tijd alleen maar in een rekenschrift schrijven en op Snappet. Begin maart hebben we ons eerste rapport gekregen en de ouderkindgesprekken gehad. Met taal hadden we een Paasspel gedaan in tweetallen; dat was ook een keer wat anders. In de week van de Lentekriebels hebben we verschillende onderwerpen gehad wat ook wel interessant was. Met de klas zijn we ook bloemetjes gaan planten in de banden en de bakken daaromheen. Dat maakte de speelplaats al heel wat vrolijker. Daarnaast hebben we een paar keer buitengym gehad en zijn we naar de Maas gegaan. Daar hebben we met voetballen gespeeld, waarbij er een paar in het water kwamen. Dit was best grappig want iemand wilde toen de Maas in om de bal te pakken. Ook hebben we nog Talententijd waar je kon kiezen uit: bambox, puzzelen, schilderen en bootje met motor.

Groetjes van Silke & Jesse + de rest van de kinderen van groep 6/7b!

Groep 8:

De afgelopen weken is er in groep 8 weer van alles gebeurd. De definitieve adviesgesprekken zijn afgerond en iedereen heeft zich aangemeld op zijn of haar nieuwe school. De kinderen kijken er alvast naar uit. De juffen en meester zijn druk in de weer om het schoolkamp van mei voor te bereiden. De eerste informatie hiervoor heeft al op Isy gestaan. We kunnen zeker nog wat extra handjes gebruiken! Ook hier hebben we natuurlijk al heel veel zin in.

Groep 8 heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Risk Factory in Venlo. In groepjes doorliepen de kinderen met een begeleider allerlei activiteiten, zoals omgaan met groepsdruk, brandgevaar- en veiligheid en het bellen van 112 in een noodsituatie. Het was een leerzame ochtend. Daarnaast kwamen Tygo van groep 8 en oud-leerling Morris een gastles geven over de jeugdbrandweer. Ook lieten ze een heuse tankspuitwagen komen en hebben we deze van binnen en buiten kunnen bekijken. Als klapper op de vuurpijl mochten kinderen ook nog de tankspuit gebruiken op de parkeerplaats.

Onlangs vond ook in groep 8 de week van de Lentekriebels plaats. Naast de (soms hilarische) lessen over seksuele voorlichting, kregen we ook een gastles van Mick, een transgender man. Het was heel leerzaam om zijn verhaal aan te horen en om hierdoor ook meer begrip te krijgen voor deze gevoelens en transitie.

Met wereldoriëntatie heeft groep 8 veel geleerd over het kapitalisme, communisme, Koude Oorlog en het IJzeren Gordijn. Ook zijn er in gemixte tweetallen mooie werkstukken gemaakt, welke binnenkort mee naar huis zullen worden genomen. De kinderen hebben er in ieder geval veel van geleerd. De komende weken gaan we nog veel leren over Australië en Nieuw-Zeeland.

Tenslotte vindt over ruim twee weken de eindtoets Route 8 plaats. Na de meivakantie gaan we ons richten op het schoolkamp en natuurlijk de musical!  

We hebben er onlangs voor gekozen om regelmatig op deze manier een update te communiceren. We zijn benieuwd naar jullie feedback. We horen het graag via de reactiemogelijkheid op Isy, behorende bij dit bericht.

Groetjes van team KC LEEF!