Verkeer

Wij vinden bij verkeersonderwijs de houding van het kind in het verkeer zeer belangrijk. Wij proberen de ouders er bewust van te maken dat een goede houding bij kinderen wordt gestimuleerd wanneer ook zij hier hun verantwoordelijkheid in nemen.

In de onderbouw is het vakgebied verkeer geïntegreerd binnen verschillende thema’s zoals vervoer, de politie, waar wonen wij etc. Ook nemen zij deel aan verkeersactiviteiten vanuit ROVL bv. Pablo de Zebratemmer.

De midden- en bovenbouw maken gebruik van de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland en nemen deel aan verkeersactiviteiten vanuit ROVL zoals ANWB Streetwise en de verkeerstuin

In de groepen 7 en 8 nemen de kinderen deel aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen. De voorbereiding hierop doen we d.m.v. het houden van een fietscontrole en het oefenen van het schriftelijk examen.Daarnaast krijgen de kinderen van groep 7-8 uitleg over de dode hoekspiegel van een vrachtauto. Dit wordt begeleid door Veilig Verkeer Nederland.

Uiteraard zijn ouders mede verantwoordelijk voor het ondersteunen van hun kind tijdens hun deelname aan het verkeer. Dit kan d.m.v. goede voorbeelden maar ook door met de kinderen te praten over de diverse situaties waarin ze zich bevinden.

Parkeren:

In het kader van de verkeersveiligheid rondom school graag aandacht voor het volgende:

We vragen kinderen en ouders lopend of met de fiets naar school te komen, want dat heeft veel voordelen:

  • Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid.
  • Uit onderzoek blijkt dat beweging het leervermogen van kinderen stimuleert.
  • Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan een kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname.
  • Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto ook eens te laten staan.

Toch een keer met de auto naar school?Er zijn bij de school aan de Keverbergstraat, 2 borden geplaatst. Er mag de eerste 15 meter vanaf de uitgang van de speelplaats niet meer geparkeerd of gestopt worden om kinderen af te zetten of op te halen.Dit verbod geldt tussen 8:15 – 8:45 en 13:45 – 14:15. Dit om de veiligheid van onze leerlingen die daar aan komen fietsen of lopen / weg fietsen of lopen te vergroten.Parkeren kan in de parkeervakken bij het zwembad of de parkeermogelijkheden in de buurt.