Oudervereniging

De oudervereniging

Doelstelling
Het doel van de oudervereniging is het organiseren van activiteiten met de hulp en inzet van ouders en leerkrachten van de school. Deze activiteiten zijn onder andere Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, een thema-avond en het verkeers-examen.

Met beperkte financiële middelen worden deze activiteiten bekostigd. De financiering vindt plaats door een ouderbijdrage.

We zijn trots op wat er bereikt is samen met de oudervereniging.

Vergaderingen
Zoals de naam ‘oudervereniging’ al zegt zijn we een vereniging. Dit betekent o.a. dat we zo transparant als mogelijk ons naar de ouders richten.

Zes keer per jaar vindt een bestuursvergadering plaats. Bij de vergaderingen is ook een teamlid aanwezig.

In september of oktober wordt de algemene ledenvergadering gehouden waarbij alle ouders uitgenodigd worden. Elke 3 jaar worden de bestuursleden herkiesbaar gesteld.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Loes Sieben
Secretaris: Kelly Verschaeren
Penningmeester: Linda Timmermans
Lid: Lotje Jacobs
Lid: Yvonne Kempen
Lid: Ellen Smeets
Lid: Patty Peeters
Lid: Sanne Gähler
Lid: Désiree Geraedts
Lid: Dianne Bongers
Lid: Wendy v.d. Beucken
Lid: Yvonne Hoeijmakers
Lid: Rina Boll

Activiteiten
De volgende activiteiten worden jaarlijks door de oudervereniging (mede) georganiseerd en/of gefinancierd:

Alle groepen:
– Sinterklaas op School
– Kerstmis activiteit
– Carnaval– Pasen
– Schoolfotograaf
– IJsjes aan het eind van het schooljaar

Groepen 1/2
– Uitstapje Kitskesberg

Groepen 3/4/5/6
– Uitstapje speeltuin

Groep 7
– Schoolreisje Burgers Zoo

Groep 8
– Musical