Visie

Onze leerlingen ontvangen hedendaags, betekenisvol onderwijs, waardoor zij zich, ieder binnen hun eigen talent en middels hun eigen weg, kunnen ontwikkelen. Hierbij willen we ons vooral laten leiden door en voor het kind!

Pedagogisch fundament
Het pedagogisch fundament dient ter inspiratie en geeft ons richting.

 ‘Leer het mij zelf doen’
Kinderen ontwikkelen zich op eigen wijze en op hun eigen tempo met respect voor elkaar. Als kleine wereldburger wordt de wereld en zijn mogelijkheden groter op weg naar zelfstandigheid. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden bij KC LEEF gestimuleerd door kinderen aan te moedigen zelf te ervaren en te ontdekken. De dagelijkse activiteiten worden benut als leermoment waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om te oefenen voor het leven.

De professional 
De vakbekwame professional van KC LEEF is er voor het kind. Hij/zij is op de hoogte van ontwikkelfases die het kind doorloopt. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen waarbij verzorging, het stimuleren van zelfstandigheid en vrijheid op basis van afspraken centraal staan. De professional kijkt, vraagt en observeert het kind om interesses en ontwikkelbehoeften van het kind te ontdekken en te stimuleren.

Minder=meer
De ontwikkelfases van het kind zijn divers. Elke fase vraagt om een rijke uitdagende omgeving die aansluit bij de kindbehoefte. Hierbij staat centraal wat je leert en hoe je leert. Het gaat om betekenisvol leren van en met elkaar. De omgeving en het materiaal zijn veilig en uitdagend. Er wordt gezorgd voor een divers maar afgebakend aanbod zodat het voor kinderen mogelijk is om zelf keuzes te maken.

Waar wij in geloven

De leerkracht is de spil in dit geheel.
Stimuleren, uitdagen, motiveren, coachen maar indien nodig ook sturen, zijn belangrijke opdrachten voor de leerkracht. Leerkrachten gaan met leerlingen in gesprek over hun ontwikkeling. We leren van en met elkaar.

De doelen, leerlijnen en ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn leidend voor de leeractiviteiten en inhouden. Daarbij worden de methodes als middel ingezet.

Binnen de school werken we in clusters waardoor we zo optimaal mogelijk tegemoet kunnen komen aan dat wat het kind nodig heeft.

Ruimte  voor eigenaarschap van leerlingen.
We werken vanuit intrinsieke motivatie van onze leerlingen door gebruik te maken van hun talenten in een uitdagende, betekenisvolle en veilige omgeving.In ons onderwijs maken we de verbinding tussen school en de maatschappij/de wereld. Leren doe je in en buiten de school.

De gouden driehoek: Kind-ouders-school
Het voelen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet resulteren in een goed samenspel tussen ouders en school. Een open contact met ouders vinden we erg belangrijk.

Kindcentrum
We vinden het belangrijk om als integraal kindcentrum een inhoudelijke samenwerking tussen school  en kinderopvang waar te maken, met als doel een breed en samenhangend aanbod te bieden om hierdoor de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.