Tevredenheidsonderzoek

In 2022-2023 heeft er een tevredenheidspeiling plaats gevonden op kindcentrum LEEF onder ouders, leerlingen en leraren. Klik hieronder voor de samenvatting van de peiling onder de ouders en de leerlingen.