Klankbordgroep ouders

Indien nodig wordt er vanuit de MR een beroep gedaan op de klankbordgroep om mee te denken over bepaalde onderwerpen waarbij de MR een instemmende of adviserende rol heeft. Het is een klankbordgroep met een adviserend karakter.

Samenstelling
Mocht de MR bij een bepaald onderwerp advies in willen winnen vanuit de klankbordgroep dan zal de MR middels een oproep op Isy ouders vragen om deel te nemen aan de klankbordgroep betreffende een specifiek onderwerp.

Achterban
De terugkoppeling naar de ouders kan, afhankelijk van het onderwerp, op de volgende manieren:
– nieuws via Isy
– een aparte informatieavond