Update KC LEEF december 2023

Over ruim een week start de kerstvakantie. Hoogtijd om alle ouders en andere geïnteresseerden bij te praten over het wel en wee op KC LEEF!

Hierbij dan ook overzicht van nieuws en activiteiten van de afgelopen weken én een inkijkje in de laatste weken van 2023 en de eerste van 2024.

Juf Wendy is nu officieel bijna twee weken directrice op KC LEEF. Ze heeft een hele fijne start gemaakt. Ze heeft inmiddels met alle personeelsleden een startgesprek gevoerd om een goed beeld te vormen van het team en de teamleden an sich. Het waren fijne gesprekken waarin we elkaar beter hebben leren kennen. Ze is een warm bad terechtgekomen, waar ook zeker de complimenten voor naar Juf Jans mogen gaan. Zij heeft afscheid genomen om zich meer te richten op de uitdagingen in Kessel-Eik. Als team hebben we op een gezellige manier afscheid genomen van haar.

Zoals jullie ook hebben kunnen lezen (en wellicht ook hebben gezien) is Juf Rianne sinds enkele weken werkzaam als kwaliteitsmedewerker. Zij vervangt Juf Mieke. Ook Rianne is heel prettig gestart. Ze merkt een rustige en prettige werksfeer op onze school en heeft inmiddels ook de meeste groepen al kunnen bezoeken en goede gesprekken kunnen voeren met de leerkrachten om een goed beeld te vormen over de huidige gang van zaken. 

Met nog ruim één schoolweek tot aan de start van de Kerstvakantie, staan er nog leuke en gezellige activiteiten op de planning. We hebben jullie al ruimschoots geïnformeerd over het kerstdiner van donderdagavond 21 december. Omtrent dit gezellig samenzijn, vragen we ook aandacht voor het goede doel. We willen ouders en kinderen graag actief betrekken om voor het goede doel van dit jaar (De Speelgoedbank in Peel en Maas) geld in te zamelen. Lees het bericht op Isy voor meer informatie: Nieuws - Isy (isy-school.nl)

Daarnaast zullen verschillende groepen kinderen op vrijdag de 22e nog optredens verzorgen om de kerstperiode op school gezellig af te sluiten. Hierna gaan we twee weken vakantie vieren en kunnen we allemaal genieten van een gezellig samenzijn met vrienden en familieleden.

Na de Kerstvakantie wordt al snel gestart met de afname van de Cito's. Deze toetsen zullen een beeld geven over de ontwikkeling van de kinderen betreft de zaakvakken over de afgelopen periode. Voor groep 8 staat eind januari zelfs de doorstroomtoets al op het programma. 

Graag aandacht voor de volgende (belangrijke) afspraken:

  • Steeds meer leerkrachten merken regelmatig op dat kinderen na half 9 pas binnen komen druppelen. De inloop is vanaf 8:20 en de lessen starten om 8:30 u. Graag willen we vragen om hier op te letten, zodat we ook daadwerkelijk om 8:30 u. met een complete groep kunnen starten. 
  • Zoals jullie misschien al gezien hebben, staan er bij de school aan de Keverbergstraat 2 verkeersborden. Er mag de eerste 15 meter vanaf de uitgang van de speelplaats niet geparkeerd worden of gestopt worden om kinderen af te zetten of op te halen. Dit verbod geldt tussen 8:15 en 8:45 uur en 13:45 en 14:15 uur. Ook is het verboden te parkeren naast de stoep achter de parkeervakken bij het zwembad. Dit is aangegeven met een gele signaleringsrand. Dit alles om de veiligheid van onze leerlingen die daar fietsen te vergroten. Hier zal ook toezicht op zijn. Mocht er een ouder zijn die jou hierop attent maakt, parkeer dan even ergens anders, zodat alle kinderen veilig op school kunnen aankomen.